1921-2021
Historia zakładu

Zanim powstała fabryka

Decyzja o lokalizacji planowanej fabryki w tym, a nie innym, miejscu może być zdeterminowana przez wiele czynników. Zdarza się, nawet w przypadku wielkich przedsięwzięć, że powstają w dotychczas niezagospodarowanej przestrzeni. Z reguły jednak wybierane są takie miejsca, które z powodu swojej przeszłości i położenia idealnie nadają się do napisania nowego rozdziału przemysłowej historii. Tak było w przypadku Kontaktu.

Umiejscowienie w roku 1921 siedziby przedsiębiorstwa w tej konkretnej lokalizacji nie było przypadkowe, bowiem istniały tu niewykorzystywane, a wcale nie stare, zabudowania przemysłowe. Pozostałość po działalności młyna firmy Neumann.

1921

Założenie spółki

Przedsiębiorstwo zostało utworzone 12 lipca 1921 roku z inicjatywy przedstawicieli polskiego przemysłu i Banku Przemysłowego oraz Śląskiego Banku Przemysłowego. Pierwsza nazwa firmy to Spółka Akcyjna Przemysłu Elektrycznego „Czechowice”. Początkowo fabryka produkowała oporniki i regulatory, sprzęt instalacyjny, oświetleniowy i sygnalizacyjny oraz mierniki elektryczne. Do asortymentu dołączono oprawki izolacyjne, gniazda bezpiecznikowe, wyłączniki pokrętne oraz bardzo popularne w tamtych czasach gniazda wtyczkowe w obudowie porcelanowej.

Polski Bank Przemysłowy, powziąwszy myśl stworzenia w Polsce samoistnego przemysłu elektrotechnicznego, polecił w wykonaniu tego programu p. inż. A. W. Schleyenowi opracowanie projektu dla stworzenia fabryki aparatów elektrycznych.

Projekt przedłożony przez p. Schleyena w dniu 15. grudnia 1920 został przez Bank Przemysłowy przyjęty i wspólnie z Śląskim Bankiem Przemysłowym i przemysłowcem p. Zygmuntem Lewakowskim utworzony komitet założycieli celem realizowania projektowanego przedsiębiorstwa. w dniu 10. Stycznia 1921 nabyto od firmy Neuman i Sp. w Białej realność w Czechowicach obejmującą około 5 ½ morga gruntu, młyn i zabudowania pomocnicze oraz urządzenie parowe o sprawności 125 KM w zamian za akcye założyć się mającego przedsiębiorstwa a tem samem firma Neuman i sp. wstąpiła do grona założycieli, które ustanowiło panów dyr. Dr. Marcina Szarskiego, dr. Maryana Niemczewskiego, dyr. Alfreda Goldklanga, dyr. Tadeusza Filippiego i inż. Adolfa Schleyena jako komitet wykonawczy, polecając mu przedsięwzięcie wszelkich do realizacji przedsiębiorstwa potrzebnych kroków. Założyć się mające przedsiębiorstwo otrzymało nazwę Spółka Akcyjna Przemysłu Elektrycznego „Czechowice”.

15XII
W ciągu pierwszych 18 lat działalności fabryka zmieniła profil produkcji z drobno- i małoseryjnej do wielkoseryjnej i masowej. Spółka projektowała wyroby we własnym zakresie i przygotowywała prototypy!

Kryzys światowy

Kryzys światowy, który rozpoczął się w 1929 roku, nie ominął i spółki – powstały poważne trudności ze zbytem wyrobów. Fabryka znalazła się na skraju bankructwa. Zwolniono wiele osób, a tym, którzy pozostali, ograniczono zarobki. Sytuację uratowali bracia Neumann, którzy udzielili spółce kredytu w wysokości 2 mln złotych.

Odrabianie strat

W 1932 roku kierownictwo zakładu objął mgr inż. Ernest Lang, który zaangażował specjalistów do restrukturyzacji firmy. To umożliwiło systematyczne odrabianie strat. w roku 1938 zakład osiągnął zysk w wysokości 400 000 złotych przy obrocie rocznym przekraczającym 3 miliony złotych.

Projekt architektoniczny młyna, najstarszego budynku przyszłej fabryki, autorstwa biura architektonicznego Carl Korn z Bielska.
Główny i zarazem najstarszy budynek zakładu. Zdjęcie z 1930 roku lub nawet starsze. Widoczne są dwie części – cztero- i trzykondygnacyjna i mansardowy dach.
Akcja fabryki z okresu międzywojennego – ze zbiorów Jana Dastycha.
1939-1945
Czas wojny
W czasie II wojny światowej okupanci dokonali reorganizacji zakładu, aby móc rozpocząć produkcję na potrzeby wojska.

Okupacja

Wehrmacht zajął teren przedsiębiorstwa. Zakład nosił odtąd nazwę Elektro­Industrie Aktien Gesellschaft „Czechowice” pod zarządem komisarycznym.

Koniec wojny

Nieuniknione nadejście frontu spowodowało, że 26 i 1945 roku Niemcy zatrzymali produkcję.

„Tschechowitz”

Używano niemieckiej nieoficjalniej nazwy „Tschechowitz”. Adres firmy brzmiał: Bestwinerstrasse 19. Nadal jednak korzystano ze starego logo składającego się z liter PEC w trójkącie (Przemysł Elektryczny Czechowice).

Zapotrzebowanie na sprzęt elektrotechniczny do celów zbrojeniowych było tak ogromne, że w okresie II wojny światowej zakład pracował na trzy zmiany. W „Tschechowitz” zatrudniani byli robotnicy przymusowi z okupowanych terenów.

1945-1960
"Kontakt" w PRL-u

Przedwojenne
projekty

Ruszyła produkcja 250 artykułów według projektów przedwojennych. Do najważniejszych należały: wyłączniki i przełączniki na­ i podtynkowe 6A, 250V; gniazda wtykowe 10A, 250V; gniazda bezpiecznikowe z główkami i wkładkami topikowymi 25A, 63A, 500V; oporniki gwintowe E14, E27 i E40 w obudowie metalowej i z tworzyw sztucznych; nadmiarowe wyłączniki wkrętkowe 6A, 10A i 15A.

"Czechowice"

10 V 1945 roku zakład przeszedł spod radzieckiego zarządu wojskowego pod polski zarząd państwowy. Powstała Pod Zarządem Państwowym Spółka Akcyjna Przemysłu Elektrycznego „Czechowice”.

Pierwsza powojenna faktura

Pierwszą powojenną fakturę na 186 złotych wystawiono 17 V 1945 roku.

Zakład nieustająco się rozwijał. Warto wspomnieć wprowadzonych w ciągu 15 powojennych lat udoskonaleniach technologicznych i produkcyjnych. Co więcej, w tym czasie zostało zgłoszonych 1175 projektów racjonalizatorskich. Aż 350 z nich wprowadzono do produkcji, a osiem wynalazków opatentowano.

A-43 Czechowice

W 1949 roku Fabryka przeszła pod zarząd Zakładów Wytwórczych Sprzętu Instalacyjnego Przedsiębiorstwo Państwowe w Bydgoszczy jako wyodrębniony zakład A­43 Czechowice. Powstał Klub Techniki i Racjonalizacji – jego głównym osiągnięciem było opracowanie konstrukcji narzędzi do wytwarzania trzonków żarówek z gwintem E27.

Lata 50.

Uruchomiono produkcję nowych wyrobów. Wśród nich warto wymienić oprawki w obudowie metalowej, wyłączniki, przełączniki, gniazda, wtyczki, złącza wielostykowe – ten asortyment do lat 90. XX wieku stanowić będzie ważny element produkcji.

Samodzielność

W 1951 roku zakład odzyskał samodzielność i funkcjonował pod nazwą Czechowickie Zakłady Wytwórcze Sprzętu Instalacyjnego.

„Kontakt”

W marcu 1959 roku zmieniono nazwę przedsiębiorstwa na Fabryka Sprzętu Elektrotechnicznego „Kontakt”.

SIMP

Powstało zakładowe Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich (SIMP), którego przewodniczącym został Alfons Mynarski. z inicjatywy SIMP­u założono czytelnię techniczną. Liczyła wówczas 2000 woluminów.

1960-1979
Rozwój
i automatyzacja

Największym osiągnięciem lat 60. było zdobycie złotego medalu na Jubileuszowych Targach w Lipsku (NRD) za wieloczynnościowy automat PAWN ­25.

Obok pojawienia się nowych produktów duże znaczenie miała też automatyzacja procesów produkcyjnych. Inwestowano również w rozbudowę fabryki: powstała podstacja trafo oraz rozdzielnia wysokiego napięcia, zainstalowano wagę wozową.
W budynku A pojawiło się urządzenie dźwigowe.

Niezwykle istotnym wydarzeniem było założenie w roku 1962 Rozwojowego Biura Konstrukcyjnego (późniejszy Elgos). Inicjatorem był dyrektor naczelnego Zjednoczenia Przemysłu Kabli i Sprzętu Elektrotechnicznego.

Budynek portierni i biurowca w roku 1970 Widoczne, charakterystyczne dla czasów PRL, hasła propagandowe i samochody osobowe często używane przez dyrektorów zakładów pracy i innych oficjeli – radziecką Wołgę GAZ-21 (z lewej) i Warszawę.

Latarka kieszonkowa

Uruchomiono produkcję złączy wielostykowych w obudowie aluminiowej, gniazd i wtyczek w obudowie aluminiowej (dla rolnictwa). Produkowano też regulatory obrotów silnika maszyn do szycia i… kieszonkową latarkę akumulatorową U­-43.

Nie inaczej, jak w poprzednich dekadach, lata 60. również przyniosły wiele projektów racjonalizatorskich (371), z których wdrożono niemal połowę (180). Uzyskano też 18 patentów, w tym 7 międzynarodowych.

Rysunek przedstawiający Polam-Kontakt wraz z nową halą nr 8 i boiskiem sportowym, rok 1975.
Panorama zakładu w latach 70. XX wieku.
Na prawo od biurowca i gotowej już nowej portierni widać halę nr 8, najważniejszą wtedy halę Kontaktu.
Kontakt dysponował sporym parkiem maszynowym i w latach 70. był wiodącym producentem w branży sprzętu elektrotechnicznego w Polsce.

W 1972 roku utworzono przedsiębiorstwo wielozakładowe pod nazwą Śląskie Zakłady Wytwórcze Sprzętu Elektrotechnicznego. w jego skład wszedł m.in.: FSE Kontakt w Czechowicach jako Zakład nr 1.

Początek produkcji bezpiecznika wkrętkowego przypadł na 1974 rok.
w 1976 roku zmieniono nazwę całego przedsiębiorstwa na Południowe Zakłady Przemysłu Elektrotechnicznego „Polam­Kontakt”.
Rok 1978 to początek produkcji wyłącznika na podczerwień. Kontakt został prekursorem w zakresie elektroniki.

Wydarzenia roku 1980 i stanu wojennego

Działalność strajkowa NSZZ Solidarność ograniczała się do krótkich, dwugodzinnych strajków ostrzegawczych. Mniej więcej połowa produkcji zakładu miała zastosowanie w sprzęcie wojskowym, stąd stała obecność wojska w zakładzie, która uniemożliwiła szerszą akcję strajkową.

1980-1994
Czas zmian

Na początku lat 80. rozpoczęto produkcję przedłużaczy, przyłączy, a później także żyrandoli. Aż do drugiej połowy lat 90. obok rynku krajowego były to także główne artykuły eksportowe.

Pomiędzy rokiem 1981 a 1983 wybudowano dwie nowe hale – produkcyjną i magazynową wraz z pełnym zapleczem socjalnym. Został do nich przeniesiony Oddział Narzędziowni i Oddział Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych. w związku z 65. rocznicą założenia zakładu w 1986 roku w budynku nr 8 na II piętrze otwarto muzeum.

Początek lat 90. Założono spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie Toolmet, która przejęła zadania narzędziowni.

W 1992 roku zmieniono nazwę na Fabryka Sprzętu Elektrotechnicznego „Kontakt”.

1994-2005
Po reprywatyzacji

Wielkie zmiany!

W latach 90. firma przeszła największe zmiany dotyczące zarówno struktury, jak i w produkcji. Od lipca 1994 roku Kontakt został przekształcony w jednoosobową spółkę skarbu państwa o nazwie Fabryka Sprzętu Elektrotechnicznego „KONTAKT S.A.”. Rok później akcje spółki wniesiono do Narodowych Funduszy Inwestycyjnych.

Nowoczesne rozwiązania!

W 1995 roku uruchomiona została produkcja rodziny oprawek wykonywanych w nowatorskiej technologii przetwarzania nowoczesnych tworzyw termoplastycznych (z grupy poliestrów). Rozwiązanie miało znaczący wpływ na środowisko naturalne: pozwalało unikać powstawania nieprzetwarzalnych elementów z tworzyw sztucznych oraz, dzięki rezygnacji z niektórych metalowych elementów, ograniczono powstawanie części groźnych dla środowiska ścieków zawierających związki chromu. Decyzja wynikała z zaangażowania FSE Kontakt S.A. w działalność Polskiego Ruchu Czystszej Produkcji.

ISO 9001

Przedsiębiorstwo wdrożyło system zapewnienia jakości ISO 9001 w zakresie wyrobów przemysłu elektronicznego i teletechnicznego.

Pierwszy udziałowiec zagraniczny

Rok 2002 zapisał się w historii firmy pozyskaniem pierwszego udziałowca zagranicznego. Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia sprzedał akcje Kontaktu włoskiej firmie Urmet Domus International SA.

Kontakt-Simon S.A.

Połowa udziałów została sprzedana hiszpańskiej grupie Simon Holding, a w 2005 roku nastąpiła zmiana nazwy na Kontakt­Simon S.A.

Urmet oraz Simon są równoważnymi udziałowcami i posiadają po 50% akcji spółki. Wysokość kapitału zakładowego wynosi 3 582 698,04 zł.

2005-2021
Czasy współczesne
Kontakt-Simon S.A. jest liderem w segmencie łączników i gniazd na rynku polskim. Oferuje produkty dla wszystkich grup klientów od segmentu ekonomicznego (seria Simon 10) do segmentu luksusowego (seria Simon 100).

Każda wychodząca nowa seria to innowacyjne rozwiązanie, obejmujące zarówno ułatwienia montażowe, design oraz wykorzystane materiały.

Serie osprzętu elektroinstalacyjnego Kontakt-Simon odpowiadające różnym potrzebom rynku.

Simon 100

– seria o unikalnym, nowoczesnym wzornictwie, wyznaczająca nowe standardy w zakresie łączników i gniazd.

Simon 82 Detail

– seria opracowana dla klientów, którzy oczekują interesującego designu i bardzo szerokiego zakresu produktów, posiada dwa warianty ramek: Original, Select.

Simon 82 Nature

- unikalna, inspirowana naturą seria 16 ramek wykonanych z drewna, stopów metali i szkła.

Simon 54 Touch

– seria łączników szklanych, włączanych dotykowo.

Simon 54

– seria z bardzo szerokim asortymentem, zawierająca również produkty elektroniczne. Simon 54 posiada dwa warianty ramek: Premium i Nature. Z tej serii została wyodrębniona podgrupa produktów Simon 54 GO – z możliwością sterowania za pomocą smartfonu.

Simon Basic

– seria umożliwiająca wykorzystanie szerokiego zakresu produktów zależnie od rodzajów instalacji (2 warianty ramek: Standard i Neos).

Simon 15

– seria wykorzystująca łączniki 16A w ekonomicznej wersji.

Simon 10

– seria podstawowa osprzętu modułowego (ramkowego).

Simon Akord

– produkt podstawowy, kompletny, nieramkowy.

Simon Aquarius

– seria natynkowa, o IP54 oferująca bryzgoszczelne łączniki i gniazda.

Simon Aquaclick

– nowoczesne wzornictwo i łatwy montaż produktów natynkowych.

Wdrożenia 2021

Simon 54 GO

– elektroniczne produkty sterowane za pomocą smartfonu dają możliwość dostępu do własnego domu z każdego miejsca na świecie.

Simon 100 iO

– Nowoczesna, designerska seria, o unikatowym wyglądzie, sterowana za pomocą Wi­-Fi z dowolnego punktu na świecie. Idealna do nowoczesnego wnętrza.

Simon 54 Touch

– elektroniczna seria szklanych paneli z dotykowymi modułami.

Systemy rozprowadzania energii

W lipcu 2006 roku rozszerzono ofertę firmy Kontakt­Simon i wprowadzono na rynek polski wytwarzane w Hiszpanii produkty do rozprowadzania energii.

Produkty umożliwiają doprowadzenie instalacji elektrycznej i teleinformatycznej, są przeznaczone dla branży biznesowej: biur, centrów logistyczno­przemysłowych, hoteli, sklepów i pasaży w centrach handlowych. Oferta obejmuje: puszki podłogowe, kolumny zasilające, kanały instalacyjne naścienne i podłogowe, meblowe bloki zasilające oraz wyposażenie z dwoma systemami gniazd SIMON 500 oraz 45x45. CabloPlus – kanały instalacyjne do montażu w placówkach medycznych z atestem PZH.

Rozpoczęcie współpracy na rynkach zagranicznych

Rosja, Ukraina, Rumunia, Słowacja, Czechy, Mołdawia, Bułgaria, Francja, Włochy, Norwegia, Szwecja, Hiszpania, Maroko, Meksyk.

Spółki zależne

– w 2007 roku założono w Turynie spółkę Simon Urmet Italy
– w Kijowie w 2005 roku powstała spółka Kontakt-­Simon Ukraina
– w 2014 rok nabyto udziały w norweskiej spółce Kontakt­-S AS i powstała spółka Kontakt­-Simon NORDIC
– w 2019 roku z siedzibą w Smržovce założona została Kontakt­-Simon CZ spol. s.r.o.

W ciągu ostatnich kilkunastu lat w związku z dynamicznym rozwojem rozbudowano infrastrukturę Przedsiębiorstwa.

Inwestycje

W 2008 roku powstała hala montażowa – 4d, a kolejna – 4e – w roku 2013. Wówczas też oddano do użytku budynek kompresorowni.

W 2019 roku powstał budynek produkcyjny – 4f – wraz z budynkiem socjalnym. Oddano także nowy magazyn oraz budynek biurowy nr 8.

Rok 2020 przyniósł budowę niezwykle potrzebnego kolejnego parkingu, powstały też silosy magazynowe na granulat. Na kolejne lata zaplanowano następne – oczekiwane – inwestycje.

Zrównoważony rozwój

– działania na rzecz środowiska naturalnego

GRAJ w ZIELONE

– odsyłane przez klientów opakowania po produktach, trafiły do firmy produkującej ekologiczne kratki trawnikowe. Dzięki akcji, w której zużyta folia została wykorzystana jako surowiec wtórny, ograniczyliśmy ilość odpadów!

PAFNUKI

– niezwykła akcja edukacyjna dla dzieci, dotycząca oszczędzania energii elektrycznej. Cykl opowieści o ratujących Ziemię Pafnukach, połączony z konkursem na ekoilustracje. Nagrodą były spektakle teatralne organizowane w szkołach województwa śląskiego.

Działamy lokalnie

– edukacja i wsparcie instytucji kultury (np. Teatr Polski w Bielsku­Białej, Rock&Blues Festival)
– wspieranie wydarzeń sportowych oraz samych sportowców (m. in. mistrzyni świata we freedivingu, Magdaleny Solich)

Aktywność społeczna

– odpowiedzialny rozwój, wsparcie organizacji charytatywnych

– #szczytnycel – najnowsza akcja na 100­lecie firmy pod patronatem Krzysztofa Wielickiego. Ponad 1000 osób udało się na szlaki górskie, by zebrać punkty przeliczane na złotówki. A wszystko po to, by wesprzeć kwotą 100 000 zł Fundację Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo.

Zakład nieustająco się rozwija...